Definicja KOZ

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ \”Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki

CZYTAJ WIĘCEJ »

Założyciele PTKOZ

Założyciele PTKOZ (na zdjęciu brakuje kilku osób) 14.04.2016 1. Beata Buchelt, dr n. ekon., MBA, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

CZYTAJ WIĘCEJ »