Walne Zgromadzenie PTKOZ

Komunikat 2017.03.05 Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków PTKOZ Niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PTKOZ. Walne Zgromadzenie zwołuję na dzień 04.04.2017 (wtorek) w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum

CZYTAJ WIĘCEJ »

Władze PTKOZ

Zarząd PTKOZ (alfabetycznie) Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. MD, PhD, MBA – Prezes, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon. – Wiceprezes Anna Szczerbak, LLM, MBA –Wiceprezes.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Kontakt

Sekretarz PTKOZ Adam Tworek Osoby zainteresowane wstąpieniem lub współpracą z PTKOZ proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z sekretarzem: tel. 728 505 047; e-mail: adamtworek2@gmail.com PTKOZ

CZYTAJ WIĘCEJ »

Definicja KOZ

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ \”Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki

CZYTAJ WIĘCEJ »

Założyciele PTKOZ

Założyciele PTKOZ (na zdjęciu brakuje kilku osób) 14.04.2016 1. Beata Buchelt, dr n. ekon., MBA, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

CZYTAJ WIĘCEJ »