Definicja KOZ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ

\”Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta\”

Według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia,
KOORDYNOWANA Ochrona Zdrowia powinna być:

KO – KOmpleksowa oraz zintegrowana
OR – ORganizacyjnie kontrolowana
DY – DYnamicznie reagująca na potrzeby uczestników
NO – NOwoczesna i wysokiej jakości
WA – WArtościowa i efektywna
NA – NAwiązująca do rozwiązań sprawdzonych na świecie

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin