Założyciele PTKOZ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Założyciele PTKOZ (na zdjęciu brakuje kilku osób) 14.04.2016

1. Beata Buchelt, dr n. ekon., MBA, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2. Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., partner zarządzający w Kancelarii MillerCanfield w Warszawie, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
3. Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab. n.ekon., dr n. med., MBA, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Principal w QuintilesIMS Poland
4. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr. n. ekon. Wiceprzewodnicząca Rady NFZ, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie
5. Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. doc. dr med., dr. n. med., MBA, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Profesor na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
6. Jerzy Hennig, dr. n. farm. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
7. Andrzej Jacyna, lek., p.o. Prezesa NFZ, Wiceprezes ds Medycznych NFZ
8. Jacek Krajewski, lek. Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
9. Jan Krakowiak, dr hab. n. o zdr., adiunkt w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10. Filip Nowak, mgr ekon, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
11. Łukasz Rozdeiczer, LLM, Prezes Batna Group w Warszawie, Adj. Prof. Georgetown University, Washington, USA
12. Dominik Rozkrut, dr n. ekon. Prezes Głownego Urzędu Statystycznego w Warszawie
13. Iga Rudawska, prof. dr hab. n. ekon. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
14. Anna Szczerbak, mgr prawa, MBA, Liaison Officer European Hospital Federation HOPE, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
15. Piotr Warczyński, dr n. med., Wiceminister Zdrowia
16. Maria Węgrzyn, prof. nadzw. dr hab. n. ekon., Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
17. Leszek Wieczorek, prof. nadzw. dr hab. n. prawn., Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
18. Adam Windak, prof. dr hab. n .med., Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
19. Mirosław J. Wysocki, prof. dr. hab. n. med., Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin