O Nas

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) powstało w 2016 r. Celem organizacji jest wypracowanie mechanizmów do zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce w myśl definicji koordynowanej ochrony zdrowia, oznaczającej zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta.

Zarząd PTKOZ

7b6caa96-a2af-4775-ac2e-452591d0ff06 (1) 1
Prezes PTKOZ

Jarosław Fedorowski Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz specjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu ds medycznych szpitala klinicznego oraz jako nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington, VT, USA. Autor ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia.  Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA).  Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians”, “Fellow of the European Society of Cardiology” oraz “Fellow of the Polish Association of Managed Care”.

US
Wiceprezes PTKOZ

Urszula Szybowicz, MPH

Pomysłodawczyni i prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, koordynatorką projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego kadry medycznej, dzieci i młodzieży oraz seniorów. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz wsparcia psychologicznego zawodów szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe. W Polskim Towarzystwie Koordynowanej Ochrony Zdrowia pełni funkcję wiceprezesa, a w Polskiej Federacji Szpitali dyrektor operacyjnej. Absolwentka kierunku zdrowie publiczne zarządzanie w opiece zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od kilku lat z powodzeniem wdraża najnowocześniejsze systemy analizy danych medycznych w podmiotach leczniczych. Jako ekspertka zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia bierze udział w projektach dotyczących regulacji prawnych dla sektora zdrowia.
Zrzut ekranu 2023-01-9 o 17.15.20
Wiceprezes PTKOZ

Michał Modro

Wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp.k., radca prawny. Posiada doświadczenie w pracy dla podmiotów medycznych i firm farmaceutycznych, w szczególności w zakresie wdrażania RODO, nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, obsługi dokumentacji medycznej oraz fuzji i przejęć. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, prawnik pro publico bono na rzecz organizacji pacjentów, ekspert Polskiej Federacji Szpitali, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego „Prawo farmaceutyczne dla biznesu”.

Rada Naczelna PTKOZ (alfabetycznie):

Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Beata Buchelt, dr. n. ekon., MBA

Partner Zarządzający Kancelarii Miller Canfield w Warszawie

Andrzej Chełchowski, dr n. prawn.

wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab n. ekon, dr n. med

kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego : Przewodnicząca.

Iga Rudawska, profesor zwyczajny, dr hab. n. ekon.

Założyciele PTKOZ

1. Beata Buchelt, dr n. ekon., MBA, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2. Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., partner zarządzający w Kancelarii MillerCanfield w Warszawie, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
3. Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab. n.ekon., dr n. med., MBA, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Principal w QuintilesIMS Poland
4. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr. n. ekon. Wiceprzewodnicząca Rady NFZ, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie
5. Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. doc. dr med., dr. n. med., MBA, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Profesor na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
6. Jerzy Hennig, dr. n. farm. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
7. Andrzej Jacyna, lek., p.o. Prezesa NFZ, Wiceprezes ds Medycznych NFZ
8. Jacek Krajewski, lek. Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
9. Jan Krakowiak, dr hab. n. o zdr., adiunkt w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10. Filip Nowak, mgr ekon, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
11. Łukasz Rozdeiczer, LLM, Prezes Batna Group w Warszawie, Adj. Prof. Georgetown University, Washington, USA
12. Dominik Rozkrut, dr n. ekon. Prezes Głownego Urzędu Statystycznego w Warszawie
13. Iga Rudawska, prof. dr hab. n. ekon. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
14. Anna Szczerbak, mgr prawa, MBA, Liaison Officer European Hospital Federation HOPE, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
15. Piotr Warczyński, dr n. med., Wiceminister Zdrowia
16. Maria Węgrzyn, prof. nadzw. dr hab. n. ekon., Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławi
17. Leszek Wieczorek, prof. nadzw. dr hab. n. prawn., Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
18. Adam Windak, prof. dr hab. n .med., Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
19. Mirosław J. Wysocki, prof. dr. hab. n. med., Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Ponad podziałami

Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce. Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy profilu specjalistycznego. Mamy podpisane porozumienia o współpracy z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali Reprezentujemy polskie szpitale w Europejskiej Federacji Szpitali #HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE. Współpracujemy z Międzynarodową Federacją Szpitali #IHF, jedyną swiątową organizacją szpitali.

Statut PTKOZ

Zostań członkiem PTKOZ

Dołącz do nas i razem zmieniajmy polski system ochrony zdrowia!

Nasi Partnerzy