Polskie Towarzystwo
Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ

Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta

Według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, KOORDYNOWANA Ochrona Zdrowia powinna być:

KO

KOmpleksowa oraz zintegrowana

OR

ORganizacyjnie kontrolowana

DY

DYnamicznie reagująca na potrzeby uczestników

NO

NOwoczesna i wysokiej jakości

WA

WArtościowa i efektywna

NA

NAwiązująca do rozwiązań sprawdzonych na świecie

Aktualności

Pierwsze kroki kampanii vaccinate poland

W ramach opublikowanych konsultacji społecznych dot. projektu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Polska Federacja Szpitali (PFSz) wraz z członkami wspierającymi PFSz, firmą Zebra Technologies, GS1Polska oraz we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przygotowała listę propozycji konkretnych rozwiązań.

Read More »

Walne Zgromadzenie PTKOZ

Komunikat 2017.03.05 Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków PTKOZ Niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PTKOZ. Walne Zgromadzenie zwołuję na dzień 04.04.2017 (wtorek) w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum

Read More »