Polskie Towarzystwo
Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ

Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta

Według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, KOORDYNOWANA Ochrona Zdrowia powinna być:

KO

KOmpleksowa oraz zintegrowana

OR

ORganizacyjnie kontrolowana

DY

DYnamicznie reagująca na potrzeby uczestników

NO

NOwoczesna i wysokiej jakości

WA

WArtościowa i efektywna

NA

NAwiązująca do rozwiązań sprawdzonych na świecie

Aktualności

PKTOZ na FB

https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Koordynowanej-Ochrony-Zdrowia-1803021316628140/

Read More »

Władze PTKOZ

Zarząd PTKOZ (alfabetycznie) Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. MD, PhD, MBA – Prezes, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon. – Wiceprezes Anna Szczerbak, LLM, MBA –Wiceprezes.

Read More »

Kontakt

Sekretarz PTKOZ Adam Tworek Osoby zainteresowane wstąpieniem lub współpracą z PTKOZ proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z sekretarzem: tel. 728 505 047; e-mail: adamtworek2@gmail.com PTKOZ

Read More »

Definicja KOZ

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ \”Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki

Read More »

Założyciele PTKOZ

Założyciele PTKOZ (na zdjęciu brakuje kilku osób) 14.04.2016 1. Beata Buchelt, dr n. ekon., MBA, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Read More »