Walne Zgromadzenie PTKOZ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat 2017.03.05

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków PTKOZ

Niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PTKOZ. Walne Zgromadzenie zwołuję na dzień 04.04.2017 (wtorek) w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, początek o godzinie 1620 – pierwszy termin, a w drugim terminie o 1640. Szczegółowa informacja o numerze sali będzie dostępna w recepcji Konferencji OSOZ w Centrum Kongresowym w dniu 04.04.2017. Informacji organizacyjnych udziela Sekretarz PTKOZ Adam Tworek, tel. 728 505 047, e-mail: adamtworek2@gmail.com.

Przedstawiam następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia (WZ):

 1. Rozpoczęcie WZ przez Prezesa PTKOZ
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zaproszenie gości
 5. Wybór przewodniczącego WZ
 6. Wybór protokolanta WZ
 7. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu PTKOZ
 8. Sprawozdanie Rady Naczelnej PTKOZ
 9. Propozycje zmian w Statucie PTKOZ
 10. Sprawy członkowskie
 11. Dyskusja programowa
 12. Zakończenie WZ

Jarosław J. Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin