Władze PTKOZ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zarząd PTKOZ (alfabetycznie)

Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. MD, PhD, MBA – Prezes,

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon. – Wiceprezes

Anna Szczerbak, LLM, MBA –Wiceprezes.

Zarząd podjął uchwałę o składkach członkowskich, ustalając ich wysokość na 200 PLN rocznie, począwszy od roku 2017.

 

Rada Naczelna PTKOZ (alfabetycznie):

Beata Buchelt, dr. n. ekon., MBA, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., Partner Zarządzający Kancelarii Miller Canfield w Warszawie;

Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab n. ekon, dr n. med, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Iga Rudawska, profesor zwyczajny, dr hab. n. ekon., kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego : Przewodnicząca.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin